Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Uľanka

Správca farnosti: Mgr. Tomáš Kuník

Uľanská cesta č. 28
974 01 Uľanka

Telefón: 048 419 82 26
E-mail: ulanka@fara.sk
Bankové spojenie: SK02 0900 0000 0000 5018 0783