Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Uľanka

Správca farnosti: Mgr. Tomáš Kuník

Uľanská cesta č. 28
974 01 Uľanka

Telefón: 048 419 82 26
E-mail: ulanka@fara.sk