Vitajte na stránkach farnosti Uľanka

Aktuálne:

Farnosť Uľanka

Vatikán 20. marca (RV) Ako sa zmieriť s Bohom v čase, keď nemáme možnosť pristúpiť ksviatostnej spovedi? Na túto otázku dal v piatok 20. marca odpoveď pápež František pri rannejhomílii v Dome sv. Marty. Veriacim pripomenul učenie Katechizmu Katolíckej cirkvi o siledokonalej ľútosti.Salus animarum – spása duší – je najvyšším zákonom Cirkvi. V týchto časoch pohotovostipandémie, s ťažko chorými izolovanými na oddeleniach intenzívnej starostlivosti, ako aj srodinami, ktoré musia zostať doma v karanténe na zabránenie šíreniu vírusu, je užitočnépripomenúť si bohatstvo katolíckej tradície. Pápež František tak urobil v piatok 20. marca pri rannejsvätej omši v Domes sv. Marty:„Viem, že mnohí z vás na Veľkú noc chodíte na spoveď, aby ste sa znovu stretli s Bohom.Mnohí mi však dnes povedia: „Ale otče, kde môžem nájsť kňaza, spovedníka, veď sa nemôževychádzať z domu? Ja sa však chcem zmieriť s Pánom, chcem, aby ma objal, aby ma objal akoOtec… Čo mám robiť, ak nenachádzam kňaza?“ – Rob to, čo hovorí Katechizmus. Je to veľmi jasné:Ak nenájdeš kňaza, aby si sa vyspovedal, hovor k Bohu, tvojmu Otcovi a povedz mu pravdu:„Pane, vyviedol som toto, toto a toto… Prepáč mi“ a pros o odpustenie s celým srdcom, soskutkom ľútosti a sľúb mu: „Neskôr sa vyspovedám, no teraz mi odpusť“. A v tej chvíli sa vraciašdo Božej milosti.Ako nás to učí Katechizmus, ty sám môžeš pristúpiť k prijatiu Božieho odpustenia, keď nemášpo ruke kňaza. Pomyslite: teraz je tá chvíľa! A toto je ten správny moment, vhodný okamih. Dobresi vykonajme úkon ľútosti, a takto sa naša duša stane bielou ako sneh.“Svätý Otec sa odvoláva na príslušné články Katechizmu Katolíckej cirkvi: „Medzi úkonmikajúcnika je na prvom mieste ľútosť. Je to «bolesť duše nad spáchaným hriechom a jeho zavrhnuties predsavzatím viac nehrešiť» (KKC 1451). Katechizmus tu cituje Tridentský koncil. Ďalej hovorío účinkoch dokonalej ľútosti:„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je toľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpusteniesmrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to budemožné“ (KKC 1452).To znamená, že hoci ešte len čakáme na najbližšiu možnosť prijať rozhrešenie od kňaza,úkonom dokonalej ľútosti sa nám už v tej chvíli dostáva odpustenie. Potvrdil to už Tridentskýkoncil, ktorý uvádza, že ľútosť sprevádzaná predsavzatím vyspovedať sa „zmieruje človekas Bohom už prv než reálne túto sviatosť prijme“ (Doctrina de sacramento Paenitentiae, 4. kap.).( TK KBS, RV zk, jb; ml )