Bohoslužby

Pondelok
Utorok Uľanka – 18:00
Streda Jakub – 17:45
Štvrtok Dolný Harmanec – 16:00
Piatok Uľanka – 18:00
Sobota Jakub – 7:45
Harmanec – 18:30
Nedeľa Jakub – 7:45
Uľanka – 9:30
Dolný Harmanec – 11:00
Špania Dolina – 11:00
Spovedanie Pred Svätou omšou
Adorácie V prvopiatkový týždeň, pred Sv. omšou